Siųsti užklausą
kategorijos

Nuolaidos

Taikome didmenines nuolaidas nuo bazinių kainų!

Nauji produktai
Nauji produktai
Visi nauji produktai

Privatumo Taisyklės

1. Kas yra "Privatumo taisyklės"?

Privatumo taisyklės padės suprasti, kokius duomenis renkame internetinėje parduotuvėje www.fjb.lt (toliau – Interneto svetainė), kodėl juos renkame ir ką su jais darome. Visi Interneto svetainės lankytojai (toliau – Lankytojai), privalo šias Privatumo taisykles perskaityti atidžiai.

2. Kokią informaciją mes renkame?

Interneto svetainėje teikdama Jums paslaugas, Paslaugų teikėjas gali rinkti, kaupti ir naudoti tokius asmens duomenis:
• informaciją, kurią Jūs pateikiate UAB „FJB Lithuania“, juridinio asmens kodas 300892634, Rodūnios kelias 34, Vilnius (toliau – Paslaugų teikėjas), registruodamiesi ir (ar) pirkdami Interneto svetainėje, įskaitant vardą, elektroninio pašto adresą, mobiliojo telefono numerį;
• informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi šia Interneto svetaine, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;
• bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine, teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraudami elektroniniu paštu ar telefonu.

3. Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Savo internetinėje svetainėje naudojame „trečiosios šalies slapukus“, tai yra slapukus, kurių valdytojais nesame mes, pvz., [Google Adwords, Facebook, Google Analytics]. Šiuos slapukus mes renkame siekdami gauti statistinę informaciją apie internetinės svetainės naudojimą bei Jūsų elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais.

4. Jūsų asmens duomenų naudojimas

Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai Privatumo taisyklėse nurodytiems tikslams. Mes galime panaudoti jūsų asmens duomenis:

• tam, kad suteiktume Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis;
• sutarties su Jumis sudarymui ir jos vykdymui;
• naudojantis šioje Interneto svetainėje pateikiama informacija įsigytų prekių tiekimo ir pristatymo tikslais;
• ataskaitų ir sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo Jums tikslais;
• įsiskolinimų valdymui ir siekiant surinkti iš Jūsų mokėjimus;
• pranešimų siuntimui Jums, korespondencijai su Jumis;.

5. Asmens duomenų saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenys el. prekybos tikslais (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, prekės pristatymo adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdasir pan.), pirkimo istorija (įsigytos prekės, kaina ir pan.) bus saugomi 10(dešimt) metų nuo paskutinio Jūsų pirkinio mūsų Internetinėje svetainėje.

6. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo,taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

7. Jūsų sutikimai ir teisės

Užsiregistruodamas mūsų Interneto svetainėje ar kitaip naudodamasis mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo taisyklėmis ir su jais sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti Privatumo taisyklėse numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.

Bet kuriuo metu turite teisę susipažinti su mums pateikta asmenine informacija. Norėdami atsisiųsti savo asmens duomenų kopiją pdf ar csv formatu, apsilankykite savo paskyroje ir spustelėkite „Parsisiųsti“.

Jūs turite teisę modifikuoti visą asmeninę informaciją, esančią Jūsų paskyroje. Prašome su mumis susisiekti visais kitais klausimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų taisymu ir (arba) ištrynimu.

Jūs galite pateikti rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų biure) mums suteikti Jums informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi,kokiems duomenų gavėjams teikiami. Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu. Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per paskutinius vienerius metus, pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus. Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

8. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu ar elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

9. Privatumo taisyklių pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šias Privatumo taisykles. Tokios atnaujintos ar pakeistos Privatumo taisyklės įsigalios nuo jų paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jei bus padaryti esminiai Privatumo taisyklių pakeitimai, apie tai bus pranešame Internetinėje svetainėje. Nepaisant to, Jums reikėtų kartais patikrinti šį puslapį ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo taisyklių versija.